konsiks furugolv
  menyval Om vårt golv
  menyval Dimensioner
  menyval Läggningsinstruktioner
 
menyval Ytbehandling
menyval Skruvning
  menyval Spikning
menyval Limning
  menyval Exempel
  meny återförsäljare
  menyval Kontakt
  menyval Startsida
askgolv vitoljat furugolv läggningsalternativ furugolv läggningsalternativ ekgolv läggningsalternativ ekgolv
  Vi rekommenderar att skruva golvet när det ska läggas på nya reglar eller undergolv samt om golvet ska ha golvvärme. När tiljorna skruvas så krymper och sväller de oberoende av varandra och därför kan det bildas springor mellan plankorna. När luftfuktigheten ökar försvinner de igen. Skruvning av golv minskar risken för golvknarr.
  Golvet ska skruvas med golvskruv i dimensionen 4x42–57 mm. Använd skruvdragare så går det lätt och fort. Dra i skruvarna på skrå 1 mm ovanför fjädern. Vid löpande skarvar måste golvtiljan gå över minst två reglar. Obs! Lägg inte två ändskarvar bredvid varandra i samma fack. För bästa passform och för starkare skarvar bör plankornas kortändor limmas.
  Våra golv är tillverkade med not och fjäder, även i ändarna. Profilen har underfogning vilket underlättar sammanfogningen och läggningen av plankorna. På furu och gran har de brädor som har 20 mm tjocklek en rundad kant, 25 mm en fasad kant och 30 mm en skarp kant. Ek och ask har skarpa kanter.
  Bryt förpackningarna av tiljorna efter vart som du lägger golvet. Tiljorna är förpackade vid cirka 8% fuktkvot vilket är anpassat till normalt inomhusklimat och ska inte luftas innan läggning.